ΚΕΣΥΠ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από τις εξής βαθμίδες εκπαίδευσης:

Βαθμίδα

Ηλικία φοίτησης

Σχολείο

Χρόνος φοίτησης

Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Προσχολική Εκπαίδευση

2,5 ετών

Βρεφονηπιακός Σταθμός

όχι

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

4 ετών

Νηπιαγωγείο

2 έτη

ναι

6 ετών

Δημοτικό σχολείο

6 έτη

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

12 ετών

Γυμνάσιο

3 έτη

ναί

15 ετών

Λύκειο

  • Γενικό
  • Επαγγελματικό

3 έτη

όχι

15 ετών

Επαγγελματική Σχολή

2 έτη

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

18 ετών

ΑΕΙ / ΤΕΙ (Πτυχίο)

3 έως 5 έτη

όχι

Από 22 ετών

ΑΕΙ / ΤΕΙ (Μεταπτυχιακό)

1 έως 2 έτη

Από 23 ετών

ΑΕΙ / ΤΕΙ (διδακτορικό)

3 έως 5 έτη

Αδιαβάθμητες Σπουδές

 

ShareThis


ΑΛΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για εσάς, η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ - ΤΕΙ) ως προϋπόθεση για τη μετέπειτα εύρεση εργασίας είναι...