ΚΕΣΥΠ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Γενικός σκοπός του Γυμνασίου είναι να προωθήσει, μέσα στο πνεύμα του ευρύτερου σκοπού της εκπαίδευσης, την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουν στην ηλικία αυτήν και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ζωής.

Τα γυμνάσια διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά.

 

Η φοίτηση στα γυμνάσια είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Ά, ΄Β, ΄Γ.

Στην Ά τάξη εγγράφονται απόφοιτοι του δημοτικού χωρίς εξετάσεις.

Στους μαθητές που αποφοιτούν χορηγείται απολυτήριο.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑΞΕΙΣ

Ημερήσια

Τάξη
Α
Ώρες

Τάξη
Β
Ώρες

Τάξη
Γ
Ώρες

Εσπερινά

Τάξη
Α
Ώρες

Τάξη
Β
Ώρες

Τάξη
Γ
Ώρες

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

*

2

2

2

*

2

2

1

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

*

4

4

4

*

4

3

3

ΝΕΟΛ.ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

*

5

4

4

*

4

4

4

ΙΣΤΟΡΙΑ

*

2

2

3

*

2

3

3

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

*

-

-

2

*

-

-

1

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

*

5

5

5

*

3

2

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

*

4

4

4

*

4

4

4

ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ

*

-

3

3

*

-

3

3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

*

2

2

-

*

-

-

-

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

*

2

2

-

*

1

1

-

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1

*

2

-

-

*

2

-

-

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2

*

-

-

2

*

-

-

1

ΣΕΠ

*

-

-

1

*

-

-

-

ΦΥΣΙΚΗ - ΑΓΩΓΗ

*

3

3

2

*

-

-

-

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

*

2

2

2

*

-

-

-

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

*

1

2

-

*

-

-

-

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

*

-

-

1

*

1

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

*

34

35

35

*

23

23

23

 

ShareThis


ΑΛΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για εσάς, η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ - ΤΕΙ) ως προϋπόθεση για τη μετέπειτα εύρεση εργασίας είναι...