ΚΕΣΥΠ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

e-Μηχανογραφικό

Το Μηχανογραφικό Δελτίο συμπληρώνεται και κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

 

Πριν καταθέσει το Μηχανογραφικό Δελτίο, ο υποψήφιος πρέπει να έχει προμηθευτεί από το Σχολείο του ένα όνομα χρήστη (user name) και ένα μοναδικό κωδικό (password). Ως user name ορίζεται ο Κωδικός Εξετάσεων, όπως αυτός έχει αποδοθεί στο μαθητή από το Σχολείο του.

Συνεπώς

 • η Σχολική Μονάδα του υποψηφίου είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη της διαδικασίας δημιουργίας κωδικών ασφαλείας των υποψηφίων ώστε οι υποψήφιοι να μπορούν να υποβάλλουν / τροποποιήσουν / οριστικοποιήσουν τα Μηχανογραφικά τους Δελτία. Επίσης, το Σχολείο μπορεί να παρέχει στους υποψηφίους τη δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης για την κατάθεση του Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου.
 • Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για την οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού τους Δελτίου, αφού έχουν πρώτα δημιουργήσει Κωδικό Ασφαλείας στη Σχολική τους Μονάδα. Πρωτού οριστικοποιήσουν του Μηχανογραφικό τους Δελτίο, έχουν δικαίωμα να το τροποποιήσουν όσες φορές το επιθυμούν.

e-Μηχανογραφικό βήμα - βήμα

 1. Κάθε υποψήφιος χρησιμοποιεί τον Κωδικό Εξετάσεων που του έχει δοθεί για να μπεί στο Σύστημα του Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού.
 2. Το Σύστημα του παρέχει οδηγίες καθώς και επισκόπηση όλων των Σχολών που μπορεί να δηλώσει. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να κάνει όσους συνδυασμούς επιθυμεί.
 3. Αφού ο υποψήφιος τελειώσει τη δήλωση προτιμήσεων Σχολών, το Σύστημα του επιβεβαιώνει την καταχώρησή του με ένα Κωδικό του Δελτίου που συμπλήρωσε. Αν δεν οριστικοποιήσει τις επιλογές του, ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να μπεί όσες φορές επιθυμεί προκειμένου να τροποποιήσει / οριστικοποιήσει το Μηχανογραφικό του.
 4. Για κάθε Μηχανογραφικό Δελτίο (έπειτα από τροποποίηση), το Σύστημα θα δίνει στον υποψήφιο και διαφορετικό ξεχωριστό κωδικό.
 5. Για την οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού Δελτίου, ο υποψήφιος θα επιλέξει ένα από τα Δελτία που έχει προηγουμένως υποβάλει / τροποποιήσει. Για τη διασφάλιση της διαδικασίας, προτείνεται να οριστικοποιήσει το Μηχανογραφικό στη Σχολική του Μονάδα όπου ο Διευθυντής του Σχολείου θα τον βοηθήσει στη διαδικασία.
 6. Μετά το πέρας της οριστικοποίησης ΚΑΜΙΑ αλλαγή δεν είναι επιτρεπτή. Για το λόγο αυτό, ο υποψήφιος πρέπει προηγουμένως να σιγουρευτεί για τις τελικές επιλογές του.
 7. Το τελικό Μηχανογραφικό Δελτίο που έχει υποβληθεί με την οριστικοποίηση καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας. Τα προηγούμενα Μηχανογραφικά Δελτία που είχαν τροποποιηθεί καταργούνται από την ηλεκτρονική βάση και δεν ισχύει παρά μόνο το τελευταίο, αυτό της οριστικοποίησης.

Καλή Επιτυχία!

 

ShareThis


ΑΛΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για εσάς, η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ - ΤΕΙ) ως προϋπόθεση για τη μετέπειτα εύρεση εργασίας είναι...