ΚΕΣΥΠ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η σύνδεση της Εκπαίδευσης με την Απασχόληση δεν αποτελεί μόνο αρμοδιότητα του ΚΕΣΥΠ αλλά και πρόκληση για τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Στην Ελλάδα, ο Οργανισμός Απασχόλησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΟΑΕΔ) έχει τριπλό στόχο :" α) την προώθηση στην απασχόληση, β) την ασφάλιση της ανεργίας και την κοινωνική προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, και γ) την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση".

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (CEDEFOP) έχει προτείνει τρόπους για το πώς οι νέοι μπορούν να ανταπεξέλθουν στην αγορά εργασίας (δείτε το έγγραφο στα αγγλικά) υποστηρίζοντας ότι:

"Ένας στους τρεις Ευρωπαίους εργαζομένους, δηλαδή 75 εκατομμύρια άτομα, διαθέτουν ελάχιστα ή και καθόλου ακαδημαϊκά προσόντα, με αποτέλεσμα να έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να μείνουν άνεργοι σε σχέση με τα άτομα που διαθέτουν προσόντα υψηλότερου επιπέδου. Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι αποκτούν τις δεξιότητες που σχετίζονται με την πρώτη τους δουλειά μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Πολλοί περισσότεροι αναπτύσσουν αυτές τις δεξιότητες ή αποκτούν νέες μέσω της επιμόρφωσης ή της εμπειρίας στον χώρο εργασίας."

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του CEDEFOP για το 2012, παρά τον κίνδυνο για πόλωση στην αγορά εργασίας που θα προκαλέσει η αύξηση των υψηλά μορφωμένων, η Ευρώπη μέχρι το 2020 θα έχει το πιο ηψηλά εκπαιδευμένο προσωπικό στην ιστορία της.

 

 

ShareThis


ΑΛΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για εσάς, η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ - ΤΕΙ) ως προϋπόθεση για τη μετέπειτα εύρεση εργασίας είναι...