ΚΕΣΥΠ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

 • ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ (ισχύον σύστημα)

 

 • Εγγραφή μαθητών

- Για την πρώτη εγγραφή μαθητών στα εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια απαιτείται δήλωση του εργοδότη ή βεβαίωση της υπηρεσίας του ότι εργάζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η δήλωση του εργοδότη θεωρείται από την αστυνομική αρχή ή το Διευθυντή του εσπερινού σχολείου στο οποίο επιθυμεί να εγγραφεί για το γνήσιο της υπογραφής. Προκειμένου για μαθητές που ασκούν δικό τους επάγγελμα απαιτείται βεβαίωση της αστυνομικής αρχής με την οποία βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος ασκεί δικό του επάγγελμα, βιοποριστικά.


- Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ 104/79 (ΦΕΚ 23 τ. Α΄), μετεγγραφές μαθητών από Ημερήσια Λύκεια (Δημόσια και Ιδιωτικά) σε Εσπερινά, επιτρέπονται κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνα και εφόσον διαπιστωθεί ότι ο μαθητής εργάζεται αποδεδειγμένα προς βιοπορισμό.


 • Φοίτηση

 • Η φοίτηση στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο διαρκεί 4 χρόνια, δηλαδή ο μαθητής παρακολουθεί 4 τάξεις.
 • Η Γ και Δ Λυκείου του Εσπερινού Γενικού Λυκείου αντιστοιχούν στις Β και Γ Λυκείου του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, αντίστοιχα.
 • Τα μαθήματα στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο διακρίνονται σε Υποχρεωτικά και Επιλογής, ανάλογα με την Τάξη και την Κατεύθυνση.
Πιο συγκεκριμένα:
   • Η Α Λυκείου θεωρείται Τάξη Προσανατολισμού, δηλαδή διδάσκονται γενικές γνώσεις για όλα τα μαθήματα (Υποχρεωτικά μαθήματα Γενικής Παιδείας: 21 ώρες).
   • Η Β Λυκείου θεωρείται Τάξη Προσανατολισμού, δηλαδή διδάσκονται γενικές γνώσεις για όλα τα μαθήματα (Υποχρεωτικά μαθήματα Γενικής Παιδείας: 21 ώρες).
   • Η Γ Λυκείου του Εσπερινού Γενικού Λυκείου αντιστοιχεί με τη Β Λυκείου του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Τα μαθήματα της Γ Λυκείου χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες, Γενικής Παιδείας (18 ώρες) και Κατευθύνσεων (7 ή 8 ώρες).


Οι Κατευθύνσεις είναι 3: Θεωρητική, Θετική, Τεχνολογική.

 

 

 • ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ (νέο σύστημα 2013)

 

 

 

ShareThis


ΑΛΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για εσάς, η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ - ΤΕΙ) ως προϋπόθεση για τη μετέπειτα εύρεση εργασίας είναι...