ΚΕΣΥΠ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ΙΕΚ

Τα ΙΕΚ προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση.

Γίνονται δεκτοί κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου, Γενικού, Τεχνικού ή Πολυκλαδικού Λυκείου (διάρκεια κατάρτισης 4 εξάμηνα), πτυχιούχοι Τ.Ε.Ε Β΄κύκλου και ΤΕΛ αντίστοιχης ειδικότητας (διάρκεια κατάρτισης 2 εξαμήνων), πτυχιούχοι τμήματος ειδίκευσης Ε.Π.Λ για την ειδικότητα τους (διάρκεια κατάρτισης 1 εξάμηνο) και κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου (διάρκεια κατάρτισης 2 εξαμήνων).

Αιτήσεις υποψηφίων και εγγραφές γίνονται δύο φορές κατά το ακαδημαϊκό έτος και οι ενδιαφερόμενοι θα αναζητούν πληροφορίες κατά τα μέσα με τέλη Αυγούστου ή Ιανουαρίου για το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο αντίστοιχα στον Ο.Ε.Ε.Κ ή στα κατά τόπους Ι.Ε.Κ και στο γραφείο μας.
Οι υποψήφιοι προσκομίζουν: 
- Πρωτότυπο τίτλο σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο)
- Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
- Πιστοποιητικό ενδεχόμενης προϋπηρεσίας στην ειδικότητα που επιλέγουν 
- Βεβαίωση ιδιότητας τέκνου πολύτεκνης οικογένειας

Η επιλογή γίνεται μηχανογραφικά, με βάση τη βαθμολογία του τίτλου, την ηλικία, την τυχόν προϋπηρεσία και την ιδιότητα τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.

 

ShareThis


ΑΛΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για εσάς, η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ - ΤΕΙ) ως προϋπόθεση για τη μετέπειτα εύρεση εργασίας είναι...