ΚΕΣΥΠ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Έρευνα " Eurobarometer Survey June 2014 - European Area of Skills and Qualification"

Στην έρευνα γίνεται συσχέτιση των δεξιοτήτων που αποκτούνται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των νέων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην αγορά εργασίας.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ότι στην Ελλάδα οι νέοι θεωρούν ότι αποκτούν δεξιότητες για ειδικά γνωστικά αντικείμενα (πχ. Επιστήμες, Δίκαιο) σε μεγαλύτερο ποσοστό από όλη την Ευρώπη ενώ ελάχιστα μαθαίνουν στο σχολείο πώς να επιλύνουν προβλήματα ή να διαχειρίζονται κρίσεις, δεξιότητες απαραίτητες για οποιαδήποτε θέση εργασίας.

 

Δείτε αναλυτικά την έρευνα εδώ.

 

ΣΗΜΕΡΑ

ShareThis


ΑΛΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για εσάς, η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ - ΤΕΙ) ως προϋπόθεση για τη μετέπειτα εύρεση εργασίας είναι...