ΚΕΣΥΠ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ

Τι χρειάζεται να γνωρίζω για το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο;

 • Τα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια (Ημερήσια ΕΠΑ.Λ.) προσφέρουν μόνο ένα κύκλο Σπουδών, το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών».

λειτουργούν Α, Β, Γ και Δ Τάξεις (διάρκεια 4 χρόνια)

 • Οι απόφοιτοι των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων δεν έχουν την υποχρέωση πρόσβασης στην «Τάξη Μαθητείας» για τις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 600 ημερομίσθια στην ειδικότητα που αποφοιτούν από τη Γ Τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
 • Στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια (Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.) λειτουργούν 3 Ομάδες Προσανατολισμών (Τεχνολογικών Εφαρμογών, Διοίκησης και Οικονομίας, Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής)
 • Τα Μαθήματα στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο διακρίνονται ανάλογα με την Τάξη σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Ειδικότητας ανά Ομάδα Προσανατολισμού τα οποία με τη σειρά τους διακρίνονται σε Θεωρητικά και Εργαστηριακά μαθήματα ανάλογα με τον Προσανατολισμό.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 • Α Λυκείου : Εφαρμόζεται Πρόγραμμα 25 ωρών εβδομαδιαίως
  • Κοινό πρόγραμμα 12 ώρες ? 5 Μαθήματα Γενικής Παιδείας
  • Πρόγραμμα 13 ώρες ? 4 έως 6 Μαθήματα Ειδικότητας ανά Κύκλο Επιλογής (50% θεωρητικά ? 50% εργαστηριακά).

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

(12 ώρες την εβδομάδα)

Ελληνική Γλώσσα(4ώρες)

-Νέα Ελληνική Γλώσσα (3 ώρες)

-Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (1 ώρα)

Μαθηματικά (4 ώρες)

Άλγεβρα (3 ώρες)

Γεωμετρία (1 ώρα)

Φυσικές Επιστήμες (3 ώρες)

Φυσική (2 ώρες)

Χημεία (1 ώρες)

Ιστορία (1 ώρα)

Ομάδες Προσανατολισμού Α Εσπερινού ΕΠΑΛ (13 ώρες/εβδομάδα)

Μαθήματα

Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διοίκησης και Οικονομίας

Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Αρχές Μηχανολογίας

(4 ώρες)

Οργάνωση και Διοίκηση (4 ώρες)

Αρχές Αγροτικής Παραγωγής (3 ώρες)

Ναυτική Τέχνη (2 ώρες)

Αρχές Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας

(3 ώρες)

Αρχές Λογιστικής (3 ώρες)

Αρχές Τεχνολογίας Τροφίμων (3 ώρες)

Ναυτιλιακές Γνώσεις (2 ώρες)

Τεχνικό Σχέδιο

(2 ώρες)

Αρχές Επιστήμης της Διατροφής (3 ώρες)

Στοιχεία Μηχανών Πλοίου (2 ώρες)

Τεχνικό Σχέδιο (1 ώρα)

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

? Περιβάλλον Εργασίας ? Ασφάλεια και Υγιεινή

(2 ώρες)

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

? Περιβάλλον Εργασίας ? Ασφάλεια και Υγιεινή

(2 ώρες)

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

? Περιβάλλον Εργασίας ? Ασφάλεια και Υγιεινή

(2 ώρες)

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

? Περιβάλλον Εργασίας ? Ασφάλεια και Υγιεινή

(2 ώρες)

Εφαρμογές Πληροφορικής (2 ώρες)

Εφαρμογές Πληροφορικής (4 ώρες)

Εφαρμογές Πληροφορικής (4 ώρες)

 • Τα Μαθήματα της Β, Γ και Δ Τάξης του Εσπερινού ΕΠΑΛ αναμένεται να καθοριστούν με Υπουργικές Αποφάσεις.

Τι τίτλο σπουδών αποκτώ αποφοιτώντας από ένα Επαγγελματικό Λύκειο (Ημερήσιο ή Εσπερινό);

· Στους απόφοιτους του «Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών» χορηγείται

 • Απολυτήριο Λυκείου (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου) μετά από ενδοσχολικές Εξετάσεις ή από Πανελλαδικές Εξετάσεις.

 • Πτυχίο Ειδικότητας Επιπέδου 3, μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις

· Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» μπορούν να

 

Η νομοθετική κατοχύρωση των διαφόρων επαγγελμάτων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελεί αρμοδιότητα των υπουργείων που εποπτεύουν τα επαγγέλματα αυτά. Πληροφορίες για τα επαγγελματικά δικαιώματα διαφόρων ειδικοτήτων της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορείς να βρείς εδώ και εδώ.

Επίσης τα Επαγγελματικά Περιγράμματα μπορεί να σε βοηθήσουν αφού για κάθε επάγγελμα, αναφέρουν ποιοι πτυχιούχοι μπορούν να τα ασκήσουν, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τις συνθήκες και τις προοπτικές κάθε επαγγέλματος.

 

 

 

ShareThis


ΑΛΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για εσάς, η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ - ΤΕΙ) ως προϋπόθεση για τη μετέπειτα εύρεση εργασίας είναι...