ΚΕΣΥΠ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κατάρτισε και κατέθεσε προς έγκριση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, διασφαλίζοντας για πρώτη φορά την ύπαρξη ενός συνεκτικού και κατανοητού συστήματος κατάταξης και ταξινόμησης όλων των προσόντων, δηλαδή των τίτλων σπουδών, οι οποίοι απονέμονται στη χώρα μας.

Η Έκθεση Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, η οποία κατατέθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, ενεκρίθη στο πλαίσιο της 23ης Συνεδρίασης της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.


ΕΠΙΠΕΔΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3

ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3

(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ.Ε.Κ.))

?? ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

(άρθρο 6 Ν. 2009/1992-άρθρο 11 Ν. 3879/2010-άρθρο 11, παρ. β Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

ΕΠΙΠΕΔΟ: Ι

4

ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑ.Σ.

ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3

(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

5

ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4

(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.)

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4

(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Ι.Ε.Κ.)

?? ?? ΔΙΠΛΩΜΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

(άρθρο 6 Ν. 2009/1992-άρθρο 11 Ν. 3879/2010-άρθρο 11, παρ. γ Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση

ΔΙΠΛΩΜΑ/ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

(τριτοβάθμια ανώτερη και όχι ανώτατη εκπαίδευση)

6

ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ /ΤΕΙ)

7

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

8

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 

ΣΗΜΕΡΑ

ShareThis


ΑΛΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για εσάς, η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ - ΤΕΙ) ως προϋπόθεση για τη μετέπειτα εύρεση εργασίας είναι...