ΚΕΣΥΠ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2013

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Προκηρύχθηκε από την Ελληνική Αστυνομία η εισαγωγή των Υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων στις Αστυνομικές Σχολές.

Συνολικά, θα εισαχθούν

500 άτομα στις Σχολές Αστυφυλάκων :

 • 15 απόφοιτοι ΕΠΑΛ ομάδας Α
 • 48 παλαιοί απόφοιτοι ΓΕΛ -ΕΠΑΛ ομάδας Β των ετών 2011 και 2012 χωρίς νέα εξέταση (10%)
 • 15 υποψήφιοι που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες σε συνδυασμό με την ειδική ομάδα "Τέκνα Ελλήνων Εξωτερικού"
 • 422 τελειόφοιτοι 2013 που θα αποκτήσουν βεβαίωση πρόσβασης έπειτα από τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

80 άτομα στις Σχολές Αξιωματικών Αστυνομίας :

 • 8 παλαιοί απόφοιτοι ΓΕΛ - ΕΠΑΛ ομάδας Β των ετών 2011 και 2012, χωρίς νέα εξέταση (10%)
 • 2 υποψήφιοι που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες σε συνδυασμό με την ειδική ομάδα "Τέκνα Ελλήνων Εξωτερικού"
 • 70 τελειόφοιτοι 2013 που θα αποκτήσουν βεβαίωση πρόσβασης έπειτα από τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Τα προσόντα των υποψηφίων είναι τα κάτωθι

 • Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από 01-01-1988 και μεταγενέστερα.
 • Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) της Χώρας.
 • Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 133/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄-109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
 • Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.
 • Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής κατάταξης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.
 • Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
 • Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι στα Αστυνομικά Τμήματα της περιοχής τους, δηλώνοντας στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο την Σχολή Αστυφυλάκων ή Αξιωματικών είναι τα κάτωθι:

 • Αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Α (εντός της Προκήρυξης).
 • Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου ευκρινώς.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους. Σε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση. Οι ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία, υποβάλλουν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του νόμιμου τίτλου παραμονής τους στην Ελλάδα.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται (προσόντα υποψηφίων), χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι δήλωσαν ή θα δηλώσουν προτίμηση σε μία ή και στις δύο Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αστυφυλάκων ? Αξιωματικών), στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και ποια, καθώς και αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος.
 • Οι έγγαμοι (?ες) με αλλογενείς αλλοδαπούς υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του -(ης) συζύγου τους.

Για το αναλυτικό κείμενο της Προκήρυξης, δείτε εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! οι Επιτυχόντες των φετινών εξετάσεων θα εισαχθουν το 2015, σύμφωνα με παλαιότερη ανακοίνωση.

 

 

ΣΗΜΕΡΑ

ShareThis


ΑΛΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για εσάς, η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ - ΤΕΙ) ως προϋπόθεση για τη μετέπειτα εύρεση εργασίας είναι...