ΚΕΣΥΠ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2013

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΔΙΑΤΑΓΗΣ

α. Οι ημερομηνίες του Πίνακα ΄΄Η΄΄ της Αίτησης ? Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου (Υπόδειγμα<<7>>) είναι αυτές που αναγράφονται στο Παράρτημα <<Α>> της εγκυκλίου.

β. Από τα πιστοποιητικά του εθνικού δημοτολογίου, έχει αφαιρεθεί ο τρόπος κτήσης της ιθαγένειας. Θα γίνονται δεκτά πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης, όπου θα προκύπτει η ιθαγένεια και ο χρόνος κτήσης της. Τα δικαιολογητικά που λαμβάνονται μέσω ΚΕΠ, είναι προϊόντα τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) και γίνονται δεκτά. Όσοι υποψήφιοι έχουν εξασφαλίσει πιστοποιητικό γέννησης σύμφωνα με υπόδειγμα παλαιοτέρων προκηρύξεων, για το τρέχον έτος μπορούν να τα υποβάλουν (θα γίνουν δεκτά). Σε κάθε περίπτωση το πιστοποιητικό, θα γίνεται δεκτό είτε έχει γίνει ταυτοπροσωπία (επικόλληση φωτογραφίας ? θεώρηση) από αρμόδια αρχή είτε όχι.

γ. Όσον αφορά στη βεβαίωση του Λυκείου, θα γίνονται δεκτές και βεβαιώσεις διαφορετικές από το υπόδειγμα 5, αρκεί να αναγράφονται η διαγωγή και ο κωδικός υποψηφίου και να υπάρχει η σφραγίδα του Λυκείου και η υπογραφή του Λυκειάρχη.

δ. Το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης Υποψηφίου (Υπόδειγμα<<6>>) δεν αποστέλλεται με την Αίτηση ? Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου αλλά προσκομίζεται την πρώτη ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων.

ε. Με το δεδομένο ότι οι υγειονομικές εξετάσεις θα πρέπει να έχουν γίνει εντός διμήνου προ των προκαταρκτικών εξετάσεων (παράγρ. 9 σελίδα Γ-2), θα γίνονται δεκτές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν από την 15 Απριλίου 2013 και μεταγενέστερα.

στ. Διευκρινίζεται ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν με καταληκτική ημερομηνία την 23η Απριλίου 2013, αναγράφονται στην παράγραφο 1 του παραρτήματος ??ΣΤ?? (επίσης και στον

πίνακα ??Ε?? του υποδείγματος ??7?? (σελ. Η-1-10)). Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 στο παράρτημα ??ΣΤ?? προσκομίζονται στην Σχολή επιτυχίας την ημέρα κατάταξης.

 

ΣΗΜΕΡΑ

ShareThis


ΑΛΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για εσάς, η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ - ΤΕΙ) ως προϋπόθεση για τη μετέπειτα εύρεση εργασίας είναι...