ΚΕΣΥΠ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ΔΗΛΩΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α) 2013

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α?) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση.


Στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α?) μπορούν να συμμετάσχουν:

  • μαθητές της τελευταίας τάξης των ημερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α?) και κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α?) κάτοχοι πτυχίου Β? κύκλου ημερησίων ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β?) και εσπερινών ΕΠΑΛ (Α & Β), που επιλέγουν να είναι υποψήφιοι με την ΟΜΑΔΑ Α?
  • Δυνατότητα συμμετοχής στις ανωτέρω αντίστοιχες εξετάσεις έχουν και όσοι έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση, αλλά δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο ΕΠΑΛ ή πτυχίο ΤΕΕ, ΤΕΛ, Ναυτικού Λυκείου, με την προϋπόθεση να έχουν αποκτήσει το απολυτήριο ή πτυχίο αντίστοιχα τον Ιούνιο, όπως και οι τελειόφοιτοι μαθητές.

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης αρχίζει τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου και λήγει την Τρίτη 5 Μαρτίου του 2013.

Τονίζεται ότι για κανένα λόγο δε γίνεται δεκτή Αίτηση-Δήλωση εκπρόθεσμη ούτε διόρθωση αυτής που υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας.

Ακολουθεί η σχετική Εγκύκλιος και το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ της αίτησης.

 

ΣΗΜΕΡΑ

ShareThis


ΑΛΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για εσάς, η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ - ΤΕΙ) ως προϋπόθεση για τη μετέπειτα εύρεση εργασίας είναι...